Klagomålshantering

Har du klagomål på förmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Skåne, Jan Stensson, genom att ringa 042-633 80 05 eller att skicka e-post. Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomålet inte tillmötesgås, ska du få en motivering till detta. Du kan få vägledning hos Konsumenternas försäkringsbyråKonsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på Hallå Konsument.