Försäkringshuset Skåne

Försäkringshuset Skåne AB är franchisetagare till Länsförsäkringar Skåne sedan 2006, och ingår i dess säljorganisation. Vi arbetar med alla försäkringar till företag, såsom bland annat företagsförsäkring inklusive egendom och ansvar, fastighets- och fordonsförsäkringar.

Vår styrka är att vi ser så till att du inte är bara en i mängden, utan känner dig omhändertagen och viktig. Ett bevis på det är att vi har många trogna kunder som uppskattar service och ett personligt bemötande, kompletterat med att hela Länsförsäkringar Skånes organisation finns bakom oss.

Din personliga kontakt

Vi som arbetar på Försäkringshuset Skåne heter Micael, Eva och Anneli. PD Försäkringskonsult som också är franchisetagare till Länsförsäkringar Skåne gällande personförsäkringar delar vi kontor med. Tillsammans kan vi erbjuda en komplett lösning för både dig och ditt företag.

Micael Bohlin

Micael startade Försäkringshuset Skåne 2006, och han har över 20 års erfarenhet av försäkringar till företag.

Telefon: 040-633 96 01
Micael.Bohlin@lansforsakringar.se

Eva Dahlgren

Eva har arbetat i bolaget sedan 2018, men dessförinnan i Länsförsäkringar Skåne. Över 30 års erfarenhet av försäkringar.

Telefon: 040-633 96 05
Eva.Dahlgren@lansforsakringar.se

Anneli Frej Jarbe

Anneli började arbeta på Försäkringshuset Skåne 2014, efter att ha arbetat som säljare av försäkringar sedan 2009.

Telefon: 040-633 96 03
Anneli.Jarbe@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar Skåne

Länsförsäkringar Skåne är ett kundägt, skånskt försäkringsbolag som erbjuder individuell trygghet genom bank- och försäkringstjänster. Eftersom Länsförsäkringar Skåne är kundägt finns inga andra intressenter än kunderna, och det är alltid kunden som står i fokus. De är också de enda i Skåne som erbjuder alla bank- och försäkringslösningar under samma tak.

Franchisens betydelse

”Våra franchiseföretagare är viktiga partners för distribution av Länsförsäkringars produkter och tjänster. Vi delar samma värderingar och vår gemensamma ambition är att förenkla vardagen och öka tryggheten för våra kunder.”

– Susanne Bäsk, VD Länsförsäkringar Skåne

Klagomålshantering

Har du klagomål på förmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Skåne, Jan Stensson, genom att ringa 042-633 80 05 eller att skicka e-post. Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomålet inte tillmötesgås, ska du få en motivering till detta. Du kan få vägledning hos Konsumenternas försäkringsbyråKonsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på Hallå Konsument.

Länsförsäkringar Skåne, till vilken försäkringsförmedlaren är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i 5 kap 4 § i försäkringsförmedlingslagen.

Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och ditt behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig. Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta förmedlaren eller Länsförsäkringar Skåne om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.